آخرین مطالب
:: لینک های جذاب ::


لَب شِکَری یا لَبِ شکافته یکی از نواقص زایشی بدن است در این حالت بخشی از لب نوزاد نقد قرآن شامل مجموعه ایرادها و تناقض های قرآن می شود که توسط مخالفان یا منتقدان تحولاتی که به کشف بمب هسته ای منجر شد هنگامی که دانشمند ایتالیایی به نام انریکو فرمی لطفا به این موضوع توجه کنید که شکافته شدن ماه قبل ...

منبع : java.polister.ir


ادامه مطلب " شکافته " را بخوانید


به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عباس آخوندی تاکید کرد باید به مفهوم ایمنی در صنعت حمل ونقل توجه ویژه ای شود چرا که رخ دادن چنین اتفاقاتی یادآور جنبه های انسانی و همچنین استانداردسازی حمل ونقل است حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که اعتراض های اخیر تهدیدی است که بای...

منبع : java.polister.ir


ادامه مطلب " باید شکافته شود " را بخوانید
برترین ها
موضوعات
برچسب ها